Knížka „Jak dostat ze svého grafika/studia/agentury to nejlepší?“ má tak příšerně dlouhý název hlavně proto, aby co nejpřesněji řekl, o co v ní jde.

Vše ostatní se už v knížce řeší spíše stručně
a koncentrovaně: Jak hledat a vybrat vhodného
grafika, studio či agenturu, jak s nimi úspěšně spolupracovat i jak se dohodnout na oboustranně výhodné ceně za provedenou práci.

Autor Tomáš Kostkan (za pomoci dalších spoluautorů) se
opírá o své osmnáctileté zkušenosti z působení na pozici
jak designéra, tak člověka stojícího mezi designérem a
klientem.

Knížka se snaží přispět ke zvýšení kultury, pohody, kvality spolupráce a designu.